Huisregels

Voor het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid, kunt u geen foto’s of video’s van welke soort dan ook in het complex nemen, zonder dat er sprake is van een expliciete afspraak met alle personen die op de foto’s of video’s voor komen. Er zullen geen uitzonderingen in gemaakt worden! Iedereen die in het geheim en zonder toestemming foto’s of video’s van andere gasten maakt zonder hun uitdrukkelijke toestemming, kan zonder enige terugbetaling van verblijfkosten, worden verbannen uit de Venus resort.

Wij vragen bij aankomst in het resort om uw volledige identificatie en overdracht van alle noodzakelijke gegevens en boekingsbeweis.

Wij geloven dat onze gasten zich bewust zijn van de specifieke aard van hun verblijf in het Venus resort. Er kunnen geen vergoeding van huisvestingskosten uitgekeerd worden als gevolg van misverstanden.

Alle informatie zal worden behandeld aan de strengste eisen van uw privacy en het is gegarandeerd dat geen van deze informatie wordt gedeeld met derden. Uw identiteit en alle personen met wie je samen bij ons zijn volledig vertrouwelijk.

Dit is een 18+ resort; Echter, er is geen enkele verplichting of garantie voor seks. Niettemin gelden de normale regels van het omgaan met swingers, zoals goede manieren, discretie en netheid. Nee betekent Nee en niet bedoeld als een belediging.

Om hinder te vermijden is het gebruik van de whirlpools vanaf 22:00 uur verboden .. Bovendien moet vanaf 22:00 uur alle activiteiten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken in de binnengebieden voorgezet worden. Er zij ruimtes beschikbaar

voor de dagjesmensen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van gasten van het Venus Resort. Ander is het niet toegestaan zich ??in of rond de bungalows te bevinden.

Dag bezoekers moeten het resort uiterlijk voor 20:00 uur verlaten met ..

Wij wensen al onze gasten een aangenaam en onvergetelijk verblijf in Venus resort.

Mocht u vragen en / of suggesties hebben aarzel dan niet om het ons te vertellen.

n/a